Όροι Χρήσης

Εισαγωγή
Το www.medical-shop.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων με φυσική έδρα τα Χανιά Κρήτης, στην οδό Ν.Πλαστήρα  4 , ΤΚ 73133 ,με  κατοχυρωμένο από την Γ.Γ.Ε εμπορικό σήμα <<Medical shop >> το οποίο  ανήκει εξολοκλήρου στην  ιδιοκτησία και εκμετάλευση της εταιρίας   Γ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ με διακριτικό τίτλο GREG AE ,αριθμό φορολογικού μητρώου 094380968 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 074790358000.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.medical-shop.gr . Η χρήση του site μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. 
Όροι χρήσης
Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

 • θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας.
 • θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με το www.medical-shop.gr  . Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο δε Χρήστης πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης καθώς η χρήση του site μετά από κάθε τροποποίηση συνεπάγεται ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές.

Πνευματικά Δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του site που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο www.medical-shop.gr  . Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της επιχείρησης, διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική). Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medical-shop.gr  ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του www.medical-shop.gr  ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Όρια Ευθύνης
Η επιχείρηση δηλώνει ότι το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του site www.medical-shop.gr  στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.medical-shop.gr  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί των ημερών διαθεσιμότητας ή μη διαθεσιμότητας. Το www.medical-shop.gr  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του site. Οι επισκέπτες συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.
Προσφορές
Η σύνταξη εξατομικευμένης προσφοράς , σε ότι αφορά τα είδη που αναγράφονται, δεν αποτελεί δέσμευση των ποσοτήτων από τα αποθέματα της εταιρίας, αλλά δέσμευση των προσφερόμενων τιμών σε σχέση με τα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες. Μετά την πάροδο των 30 ημερών η εταιρία θεωρεί την προσφορά άκυρη και τις τιμές μη ισχύουσες. Ο πελάτης ενημερώνεται κατά την παραγγελία για την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για να θεωρηθεί οποιαδήποτε προσφορά επιβεβαιωμένη παραγγελία πρέπει να καταβάλετε το 50% τουλάχιστον του συνολικού ποσού. Σε περίπτωση ειδικής παραγγελίας μπορεί να απαιτηθεί και η πληρωμή ολοκλήρου του ποσού της προσφοράς. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας η προκαταβολή συμψηφίζεται με αγορές άλλων ειδών και δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Στην ακύρωση ειδικών παραγγελιών η προκαταβολή δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με αγορές άλλων ειδών.
 
Δήλωση Εχεμύθειας
Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που υποβάλλονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες. Οι πληροφορίες που μας παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:
 • προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά στην κακή χρήση του site.
 • προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.
 • προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.
Το www.medical-shop.gr  έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του site, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του site της.
 
Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.
 Απεικόνιση προϊόντων
Η εταιρία επιχειρεί την εμφάνιση των χρωμάτων των προϊόντων της στην ιστοσελίδα της με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, λόγω του ότι τα χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης ή του εκτυπωτή σας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το χρώμα που βλέπετε ανταποκρίνεται στο χρώμα του προϊόντος. Επιπλέον ενδέχεται ορισμένες φωτογραφίες να είναι ενδεικτικές μιας και οι προμηθευτές μας μπορεί να κάνουν μικρές αλλαγές στα πλαίσια βελτίωσης των προϊόντων τους.
 
Παροχή Κωδικών
Τα στοιχεία USERNAME και PASSWORD είναι προσωπικά και για την δική σας ασφάλεια μη τα δίνετε σε τρίτους. Στο πεδίο e-mail τοποθετήστε ένα ενεργό e-mail καθώς σε αυτό θα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση της παραγγελίας-προσφοράς σας. Μετά την εγγραφή ή εφόσον είστε ήδη εγγεγραμμένος/νη συμπληρώνετε το username και το password που έχετε και μεταφέρεστε στην σελίδα η οποία επιβεβαιώνει τα προϊόντα που έχετε επιλέξει έτσι ώστε να σας στείλουμε την προσφορά μας στο email που μας έχετε δηλώσει.
Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου παρακαλούμε συμπληρώστε στο πεδίο σχολίων τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του τιμολογίου (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο).
 
Τρόποι πληρωμής
 1. Με αντικαταβολή σε περίπτωση αποστολής με Courier.
 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
 3. Πληρωμή με μετρητά και πιστωτική κάρτα εντός των καταστημάτων
 4. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή προπληρωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 5. Πληρωμή μέσω  PayPal  στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Η εταιρία διατηρεί τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς στις αντίστοιχες τράπεζες:
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5765-012190-594) ΙΒΑΝ GR0201727650005765012190594
 • ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ    (48947066766)      ΙΒΑΝ  GR3701104890000048947066766
Τα έξοδα εμβάσματος σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μεταφορά από άλλη τράπεζα στην οποία ανήκει ο λογ/μός, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Σε περίπτωση που επιλεγεί κάτι διαφορετικό θα ζητηθεί να κατατεθεί η διαφορά.
 Τρόποι αποστολής
 1. Με εταιρεία Courier (ΑCS courier ,Courier  Speedex,  & ΕLTA Courier) για προϊόντα μικρού όγκου, σε ασφαλή παράδοση σε όλη την Ελλάδα και χρόνο παράδοσης κατόπιν συνεννόησης. Την εταιρία Κούριερ την διαλέγει  ο αποστολέας (Medical shop) κρίνοντας ανά περίπτωση  την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση  του πελάτη .
 2. Με πρακτορείο μεταφορών για προϊόντα που μεγάλα  ογκομετρικά.
 3. Με μεταφορική εταιρία οπού εσείς θα μας υποδείξετε
 Χρόνος παράδοσης προϊόντων από εμάς 
Η παράδοση των προϊόντων στην εταιρεία courier προς αποστολή, εφόσον αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα από την επιχείρησή μας, γίνονται την ίδια ημέρα αν η παραγγελία γίνει μέχρι τις 14:00, αλλιώς το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για τα υπόλοιπα προϊόντα ισχύει η ένδειξη της διαθεσιμότητας σε εργάσιμες ημέρες ή κατόπιν συνεννόησης. Οι μεταφορές των προϊόντων γίνονται πάντοτε με ευθύνη του πελάτη και εκτελούνται με τη συνεργαζόμενη courier επιχείρηση, άλλως με μεταφορική επιχείρηση courier της επιλογής του καταναλωτή. Εκτός από τις περιπτώσεις (αναφέρονται παρακάτω) της δωρεάν αποστολής, οι μεταφορές εκτελούνται με δαπάνη του καταναλωτή & με ευθύνη του καταναλωτή για τυχόν φθορά κατά τη μεταφορά.
 Δαπάνες μεταφοράς
Κόστος μεταφορικών για  παραγγελίες  εντός Ελλάδος:
Οι επιπλέον χρεώσεις για παράδοση παραγγελιών εντός Ελλαδικού χώρου είναι:
 • Παραγγελίες έως 3 κιλά:   2,00 €
 • Παραγγελίες από 3 έως 6 κιλά: 6,00 € 
 • Παραγγελίες από 6 έως 10 κιλά: 10,00 €
 • Παραγγελίες από 10 έως 15 κιλά: 14,00 € 
 • Παραγγελίες από 15 έως 20 κιλά: 18,00 €
 • Παραγγελίες από 20 έως 25 κιλά: 22,00 € 
 • Παραγγελίες από 25 έως 30 κιλά: 25,00 € 
 • Κάθε επιπλέον κιλό (άνω των 30): 0,75€
Αντικαταβολή: 2,00€ (επιτρέπεται για παραγγελίες κάτω των 30 κιλών)
Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών τα μεταφορικά γνωστοποιούνται κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνική ή e-mail).
Κόστος μεταφορικών για  παραγγελίες  στην Κύπρο:

Οι επιπλέον χρεώσεις για παράδοση παραγγελιών στην ΚΥΠΡΟ  είναι:
 • Παραγγελίες έως 2 κιλά: 19,00 €
 • Παραγγελίες από 2 έως 5 κιλά: 25,00 € 
 • Παραγγελίες από 5 έως 8 κιλά: 33,00 €
 • Παραγγελίες από 8 έως 10 κιλά: 40,00 € 
 • Παραγγελίες από 10 έως 13 κιλά: 47,00 €
 • Παραγγελίες από 13 έως 17 κιλά: 60,00 € 
 • Παραγγελίες από 17 έως 20 κιλά: 70,00 € 
 • Παραγγελίες από 20 έως 25 κιλά: 85,00 € 
 • Παραγγελίες από 25 έως 30 κιλά: 95,00 € 
 • Κάθε επιπλέον κιλό (άνω των 30): 2,30 €
 Οι πελάτες του Medical shop που μένετε στα ΧΑΝΙΑ μπορείτε να παραλαμβάνετε τις παραγγελίες σας από τo κατάστημα μας στην οδό Νικ. Πλαστήρα 4 στα ΧΑΝΙΑ και έχοντας επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας τρόπο αποστολής την επιλογή <<Παραλαβή από το κατάστημα>>

Όλα  οι παραπάνω  κόστη  εμπεριέχουν το ΦΠΑ δηλαδή είναι τα τελικά.

Υπαναχώρηση – Επιστροφή Προϊόντων  

Στην περίπτωση που ο χρήστης – πελάτης δεν παραλάβει την παραγγελία που έχει υποβάλει, επιβαρύνεται αφενός μεν με κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το κατάστημα για την αποστολή των προϊόντων σε αυτόν, αφετέρου δε με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Προκαταβολές που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, ειδικά στην περίπτωση ειδικών παραγγελιών (προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας» που το www.medical-shop.gr δεν τα διατηρεί σε απόθεμα αλλά τα προμηθεύεται μετά από το αίτημα του πελάτη).
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί ο αγοραστής να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο καθώς και όλα τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης – πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει τα προϊόντα, που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα, θα πρέπει να μας ειδοποιήσει, εγγράφως στην διεύθυνση: ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γ ΑΕΞΕ  Νικ.Πλαστήρα 4 , Τ.Κ. 73133, Χανιά Κρήτης  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία (ημερομηνία και αριθμό) του σχετικού παραστατικού αγοράς. Σημειώνουμε ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος (αποστολή του αιτήματος και του προϊόντος) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής από τον πελάτη. Απόδειξη των ημερομηνιών παραλαβής και επιστροφής: οι σφραγίδες του κούριερ ή του ταχυδρομείου ή της μεταφορικής εταιρίας, σε κάθε άλλη περίπτωση η ημέρα αποστολής ή παραλαβής του προϊόντος από/στις αποθήκες μας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει έγγραφη έγκριση επιστροφής από το κατάστημα, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γ ΑΕΞΕ  Νικ.Πλαστήρα 4 , Τ.Κ. 73133, Χανιά Κρήτης  .
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων καθώς και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Η εταιρία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε όλα τα προϊόντα να συσκευάζονται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο προκειμένου να τα παραλάβετε χωρίς φθορές. Προς αποφυγή δε οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, το κατάστημα μας συμβουλεύει τον εκάστοτε χρήστη – πελάτη μας, κατά την στιγμή παράδοσης της παραγγελίας του, να ελέγχει προσεκτικά την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ).
Στην περίπτωση δε που διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα οφείλει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ή, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, είτε τηλεφωνικώς στο 2117704686  είτε αποστέλλοντας μας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected].
  Ακύρωση Παραγγελίας
Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της σχετικής παραγγελίας, ο χρήστης – πελάτης θα ενημερώνεται για τις επιλογές, που έχει. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας δεν θα είναι έγκυρη χωρίς προηγούμενη αποδοχή μας και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης - πελάτης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας.
 
 Προστασία προσωπικών δεδομένων
 1. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.medical-shop.gr  διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις.
 2. Η επιχείρηση σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στην διαδικτυακή μας πύλη, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν.2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και με βάση τα παρακάτω: Μας δίνετε μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι: το e-mail σας, το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής (πόλη, οδός, ταχυδρομικός κώδικας), και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας). Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου χρειαζόμαστε το όνομα της επιχείρησης, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ που ανήκει, επάγγελμα, διεύθυνση της έδρας της και τηλέφωνο επικοινωνίας. Κατά τα λοιπά ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας (το e-mail, σας και ένα password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή καταλόγων. Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας ήτοι τη συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και την ουσιαστική εξυπηρέτησή σας ώστε μένοντας ικανοποιημένοι να μας επιλέξετε ξανά για τις αγορές σας.
 3. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί για να σας προσφέρουμε  μια  ουσιαστική  εξυπηρέτηση:
  • Για να παραδίδουμε στο χώρο σας παραγγελίες που έχετε προμηθευτεί Online.
  • Για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε τις παραγγελίες σας.
  • Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις και έρευνές σας.
  • Για να σας στέλνουμε ειδικές προσφορές και ενημερώσεις.
 4. Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11ν. 2472/1997) Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας. Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους.
 5. Πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα του καταστήματος και πραγματοποιώντας Login δίνοντας τα στοιχεία USERNAME και PASSWORD μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχετε εμπιστευτεί, και να κάνετε αλλαγές. Επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]  μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους και γενικά να προβάλλεται τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν.
 6. Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η επιχείρηση χρησιμοποιεί την πλέον προηγμένη και αξιόπιστη τεχνολογία για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του Internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, προσωπική ασφάλεια αποτελεί για εσάς και το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.medical-shop.gr  . Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να μας δοθεί το όνομα του χρήστη (username) και o κωδικός (password). Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάξετε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων.Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τη χρήση πιστωτικών καρτών στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.medical-shop.gr  οι συναλλαγές  προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση) τα οποία εγγυώνται ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
logo

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

2117704686 ή 6977423192
ακολουθήστε μας 
facebook-logo-150x150twitter-logo-1 youtube-logo-150x150 instagram-logo-150x150